Challenges Faced by .NET team and Networking in .NET and YARP (Karel Zikmund)

  .NET Framework

Karel si pro nás připravil hned dvě přednášky v jednom. Nejprve shrne ty nejzajímavější výzvy za poslední dekádu a po pauze s občerstvením se ve druhé přednášce bude věnovat novinkám v networkingu v .NET. Přednáška bude v češtině.

17:30 - 17:40 - Představení WUGu
17:40 - 19:15 - 1. část setkání
19:15 - 19:30 - Přestávka a občerstvení
19:30 - 21:00 - 2. část setkání
21:00 - Diskuze

Challenges Faced by .NET team
Expect deep dive into a few interesting investigations we faced on .NET team in the last decade.

War stories about:
• Investigations spanning years,
• Dormant bugs coming to life after a decade,
• Root-causes leading to surprising places,
• How we rooted-cause problems with minimal information available,
• Shocking impact of bugs on real world.

Networking in .NET and YARP
What's new in .NET 7 and .NET 8 Networking
- HTTP/3 & QUIC protocols - Evolution of HTTP protocol, benefits of HTTP/3 and QUIC. What is available in .NET 7. Plans for .NET 8 and beyond.
- HTTP/2 WebSockets - Benefits compared to HTTP/1.1 WebSockets. How to use it in .NET 7.
- YARP - Yet Another Reverse Proxy - What is a reverse proxy? Why and when would you use one? Why would you choose YARP? Who is using YARP today?

Zdarma