API Design First

Co můžete na přednášce očekávat:

Výhody a nevýhody přístupu API Design First

Osvědčené postupy pro návrh API založené na osobních zkušenostech přednášejícího

Zkušenosti s použitím Design First přístupu při vývoji API pro frontendy

Doporučené nástroje usnadňující návrh API

Starter skeleton pro API design, který vám pomůže rychle začít

Praktické ukázky mockování API s využitím nástrojů Microcks

Agenda


Hosted By

Lukáš Zach, GDG Organizer

David Mokrý, Organizer

Jana Filipenská, GDG Organizer

Leoš Přikryl, GDG Organizer

Alois Holub, Organizer

Hanka Musilová, Organizer

Complete your event RSVP here: https://gdg.community.dev/events/details/google-gdg-jihlava-presents-api-design-first/.

Zdarma