Celkem 2 akcí.
Zdarma

DesingOps Tour: Kultura & ceremonie

  UX

Kultura nakonec ovlivní vše, co jako tým děláte. Ať už jde o brainstorming k nové aplikaci, vytváření nových funkcí nebo vzájemné poskytování zpětné vazby. I když to vyžaduje čas a úsilí, utváření silné kultury může učinit týmy produktivnější, kreativnější a propojenější. K tomu také velmi často slouží designové ceremonie. Pravidlo, kterého je dobré se držet je: Vždy vytváříte dva „produkty“ – první je pro vaše zákazníky, druhý je pro váš tým. A právě proto vzniklo DesignOps Tour. Chceme se společně potkat ve vybraných českých firmách, kde budeme diskutovat a prozkoumávat svět organizačního...


Zdarma

Design Digest: How Does Lean UX Enhance Designer Agility?

  UX

Dear Agile and Design Enthusiasts, Welcome to the “Design Digest” – an exclusive opportunity to delve deep into the world of user experience books with hands-on experiences. Join us for an engaging discussion about the 3rd edition of the Lean UX book. This meetup is designed to bring together professionals interested in Agile methodologies and design thinking to explore the concepts and practical applications of Lean UX. This session will adopt a hybrid format, allowing participants the flexibility to either join us in person or virtually, ensuring accessibility to all. Link to the event: M...