Celkem 1 akcí.
Zdarma

Hodnocení kybernetické bezpečnosti (Bc. Petr Vlk, DiS. (MVP, MCP, MCITP, MCTS))

  Internet Security

Bezpečnost v kybernetickém prostoru se dostává pomalu a těžce do popředí zájmu. Bohužel ne z důvodu proaktivního zájmu IT oddělení a cílům stanoveným ze strany vedení firem, ale především pro narůstající počet úspěšných útoků na společnosti a organizace po celém světě. Často bohužel i s destruktivními důsledky. Projdeme si základní domény ochrany organizace, možnosti zajištění bezpečnostního programu pro organizaci, hodnocení stavu ochrany a klíčové metriky, které sledovat. Jaké standardy dodržovat a procesy a postupy implementovat vedle námi oblíbených technologií. Ať mají na sobě logo Mi...